CZ | EN
Načítání

Equipment Management Solutions

Zvyšte provozuschopnost, snižte Vaše náklady!

Přenechte starosti o údržbu a servis Vašich strojů odborníkům. S novým programem komplexní péče Cat Equipment Management Solutions (EMS) budete mít správu Vaší  flotily nebo stroje pevně v rukou!

O co se jedná?

Program Cat® Equipment Management Solutions (EMS) představuje efektivní nástroj pro správu stroje nebo flotily a je určen pro všechny majitele strojů Cat, kteří mají v rámci své servisní smlouvy aktivovanou službu Cat® Product Link™.

Cílem EMS je nabídnout uživateli na základě informací z Product Link™ komplexní servisní a údržbovou péči, šitou na míru jeho potřebám. Program nabízí celkem 5 úrovní, ve kterých může zákazník čerpat celou škálu služeb – od zpřístupnění informací, posílání pravidelných měsíčních reportů o provozu stroje, profesionálního poradenství, preventivní údržby včetně služeb S.O.S. laboratoře až po komplexní péči o provoz stroje. Prostřednictvím EMSolutions lze dosáhnout výrazných úspor při provozu stroje. 

 Equipment Management Solutions - úrovně/dostupnost služeb 

 Typ služby / Úroveň EMS
Technologie Product Link™ a přístup do aplikace VisionLink® + zaškolení

X

X

X

X

X

Měsíční INFORM report s hodnocením provozních parametrů
 

X

X

X

X

Dodávky údržbových náhradních dílů (varianta včetně olejů/bez olejů) 
  

X

S•O•S℠ analýza vzorků olejů a chladicích kapalin
   

X1

X

X

Technická prohlídka TA1
  

 X1 

X

X

Služba proaktivního dohledu CONDITION MONITORING
  

X

X

X

Poradenství vyplývající z analýzy provozních údajů stroje TA1 resp. S•O•S℠ 
  

X

X

X

Pravidelná preventivní údržba, včetně dodávek náhr.dílů a olejů (v rámci údržbové servisní smlouvy CSA)
   

X

X

Pravidelná preventivní údržba a opravy, včetně dodávek náhr. dílů a olejů (v rámci servisní smlouvy CSA KOMPLEX)  

 

 

 

 

Poznámka: 1 = Variantní nabídka v Levelu 3 - více informací v Level 3

Tisk