Kontaktujte nás

Servis a modernizace zařízení pro dobývání a úpravu uhlí

Tato oblast je programem s nejdelší tradicí. Je to obor, kde disponujeme dlouholetými odbornými zkušenostmi a znalostmi zejména v oblasti oprav důlních mechanizovaných výztuží, hřeblových dopravníků včetně pluhů, převodovek a dalších strojů či a zařízení pro hlubinné dobývání. Jako zplnomocněný zástupce firmy Caterpillar pro opravy jejich dobývacích komplexů provádíme kvalifikované opravy pro evropské zákazníky.

Poskytujeme servisní a poradenskou činnost. Provádíme střední i generální opravy a modernizace uvedených důlních strojů a zařízení.

◾Rámy pohonů hřeblových dopravníků
◾Žlaby hřeblových dopravníků
◾Důlní převodovky
◾Pluhy kluzné a vytrhávací
◾Komplety důlních mechanizovaných výztuží nebo jejich uzly
◾Hydraulické stojky a válce
◾Vybrané uzly řídící hydrauliky
◾Odstředivky pro úpravny uhlí