Kontaktujte nás

Garance LL

Long life | Použité stroje s prodlouženou zárukou

Zeppelin CZ společně s firmou Caterpillar poskytují šestiměsíční záruku na použité stroje Cat®, které nepřekročily stáří 10 let a 10 000 provozních hodin

záruka je garantována na 6 měsíců, maximálně 1500 provozních hodin od data předání stroje a vztahuje se na pohonné ústrojí a hydraulický systém. V případě závady je zákazník povinen ji neprodleně oznámit a nejbližší pobočka Zeppelin CZ provede opravu.

Záruka se vztahuje na opravu i náhradní díly, kromě dílů podléhajících opotřebení, údržbě a maziva. Záruka nezahrnuje náklady na dojezd technika ke stroji či případné přistavení stroje do dílen Zeppelin CZ.


Rozsah záruky

Pohonný systém

  • motor (bez příslušenství)
  • vybrané součásti palivového a chladicího systému
  • převodovka, měnič
  • nápravy, koncové převody, diferenciál
  • vybrané elektronické součásti pohonu
  • hydraulické motory (hydromotory) hnacího systému na vybraných modelech

Hydraulický systém

  • hydraulické vedení (trubky, hadice), rychlospojky
  • hydraulická nádrž
  • hydraulická čerpadla (hydrogenerátory) a hydromotory, rozvaděč, otočný převaděč
  • hydraulické válce, ventily a akumulátory
  • chladič hydraulického oleje
  • vybrané součásti hydraulického brzdového systému

Certifikát si můžete prohlédnout zde.