Kontaktujte nás

Mimosoudní řešení sporů

V případech, kdy je zákazník ze smluvního vztahu s Zeppelin CZ s.r.o., IČO 18627226, se sídlem Lipová 72, 251 01 Modletice, Česká republika, spotřebitelem („Zákazník“) a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). V těchto případech může také Zákazník, který je v postavení spotřebitele, využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

In case where based on a contractual relationship with Zeppelin CZ s.r.o., Company No. 18627226, with its registered office at Lipová 72, 251 01 Modletice, Czech Republic, a Zeppelin CZ’s customer is deemed a consumer (the "Customer") and a consumer dispute arises which cannot be resolved by mutual agreement, the Customer may submit a proposal for an out-of-court settlement of a consumer dispute to the Czech Trade Inspection Authority (Central Inspectorate - ADR Department, registered office Štěpánská 15, 120 00 Prague 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). In these cases, the Customer may also use the online consumer dispute resolution platform set up by the European Commission and available at: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.