Kontaktujte nás

Politika ISŘ

Společnost Zeppelin CZ s.r.o. je výhradním dealerem nových a použitých stavebních strojů, důlních zařízení a  energetických systémů Cat® v České republice a na Slovensku. Produktovou nabídku doplňuje drticí a třídicí technika, malá mechanizace a průmyslové systémy. Součástí komplexní péče o zákazníka je poskytování vysoce kvalitního servisu všech nabízených produktů a prodej náhradních dílů. Zeppelin CZ s.r.o. provozuje také půjčovnu strojů a zařízení The Cat® Rental Store®.

Zeppelin CZ s.r.o. patří do nadnárodního koncernu ZEPPELIN GmbH, který působí ve 26 zemích po celém světě a zaměstnává přibližně 6 900 lidí. Na českém trhu má společnost více než čtyřicetiletou tradici.

Dlouhodobá spokojenost zákazníků s produkty a službami Zeppelin CZ s.r.o. je prioritou zaměstnanců,  manažerů a vedení společnosti.  Vedení i zaměstnanci Zeppelin CZ s.r.o. považují kvalitu za klíčovou součást efektivního fungování společnosti. Neustálé zvyšování kvality poskytovaných služeb vede nejen k nárůstu zákazníkovy spokojenosti, ale i k posilování konkurenceschopnosti firmy. Proto vedení společnosti, v návaznosti na strategii a v kontextu interních a externích aspektů,  vyhlašuje politiku kvality, ve které se veřejně zavazuje:

  • definovat měřitelné cíle kvality odpovídající činnosti a záměrům společnosti a zajistit jejich pravidelné vyhodnocování a přezkoumávání;
  • trvale kontrolovat a zvyšovat efektivnost systému řízení kvality vedoucí k vyšší kvalitě nabízených služeb a vyšší spokojenosti zákazníků;
  • analyzovat interní a externí aspekty, rizika a příležitosti, jako základní východiska pro další plánování a zlepšování;
  • spolupracovat s kvalitními externími dodavateli, navazovat a udržovat s nimi vzájemně výhodné vztahy;
  • dodržovat zákony, vyhlášky a ostatní závazné právní normy České republiky;
  • zvyšovat nezbytnou kvalifikaci všech pracovníků společnosti a trvale prosazovat a šířit mezi zaměstnanci zásady této politiky tak, aby se stala součástí firemní kultury;
  • uplatňovat nástroje aktivní komunikace k dosažení dobré informovanosti ve vztahu k zákazníkům, mezi vedením, zaměstnanci a dalšími zainteresovanými stranami;
  • v mezích možností zajišťovat potřebné lidské, materiální, finanční a informační zdroje k efektivní realizaci těchto závazků.
  • Zajistit, že tato politika je známá všem zaměstnancům Zeppelin CZ a dostupná všem zainteresovaným stranám;
  • pravidelně tuto politiku přezkoumávat z hlediska vhodnosti a aktuálnosti;

Vedení společnosti přijalo tuto politiku za svou a zavazuje ji prosazovat u všech zaměstnanců.

V Modleticích dne 1. 11. 2016