Kontaktujte nás

Equipment Management Services

Zvyšte provozuschopnost, snižte Vaše náklady

Přenechte starosti o údržbu a servis Vašich strojů odborníkům. S novým programem komplexní péče Cat® Equipment Management Services (EMS) budete mít správu Vaší  flotily nebo stroje pevně v rukou!

O co se jedná?

Balíčky servisních služeb Zeppelin CZ pod značkou EMServices (Equipment Management Services) vám na základě informací z Product Link™ nabízí komplexní servisní a údržbovou péči šitou na míru vašim potřebám. EMServices nabízí celkem 3 úrovně, ve kterých můžete čerpat celou škálu služeb – od zpřístupnění informací ze systému Product Link™, zasílání pravidelných měsíčních reportů o provozu stroje, profesionálního poradenství, preventivní údržby včetně služeb S·O·S laboratoře až po komplexní péči o provoz stroje. Volbou jednoho ze tří balíčků EMServices můžete dosáhnout výrazných úspor při provozu stroje.

 

 

 Balíčky Equipment Management SERVICES

 
 Typ služby / Úroveň EMS
Technologie Product Link™ a přístup do aplikace VisionLink®

 

        X

         X

        X

Měsíční INFORM report s hodnocením provozních parametrů

 

 

        X

         X

        X

On-line nákup náhradních dílů PartStore 

 

 

        X

         X

        X

S•O•S℠ analýza vzorků olejů a chladicích kapalin

 

 

 

         X

        X

Služba proaktivního dohledu CONDITION MONITORING

 

 

 

         X       

        X

Dodávky balíčků náhradních dílů

 

 

 

         X

        X

Opravy zajišťující provozuschopnost stroje

 

 

 

 

       X