Kontaktujte nás

Level 2 | Podpora

 

 

 

UDRŽUJTE STROJE V CHODU DÍKY PREVENTIVNÍ ÚDRŽBĚ

Včasné a pravidelné provádění preventivní údržby představuje klíčovou součást snižování provozních nákladů. Sledovat potřebu údržby velkých, nákladných a technologicky pokročilých strojů a pravidelně ji provádět však vyžaduje čas a odborné znalosti. Přenášíte všechny předpokládané náklady na údržbu do smluvně stanoveného rámce. Veškerou údržbu máte tedy bez starostí: práce servisního technika Zeppelin CZ, jeho dopravu i originální údržbové díly Cat®! Váš stroj Cat® bude vždy včas zkontrolovaný certifikovaným technikem Zeppelin CZ, aby se včas zjistilo možné poškození.

 

Služby, které Zeppelin CZ v rámci EMServices Level 2 poskytuje

  • Všechny služby uvedené v EMServices Level 1
  • Sledování stavu vašich strojů prostřednictvím preventivních nástrojů, mezi které patří analýza olejových vzorků S·O·S včetně analýzy chladicích kapalin a provádění technických prohlídek TA1.
  • Zajištění pravidelné preventivní údržby včetně práce mechanika, jeho dojezdu na místo určení a zajištění náhradních dílů
    a olejů formou CSA (Customer Support Agreement).
  • Zařazení stroje do proaktivních sledování CONDITION MONITORING.

Služby údržby strojů z balíčku servisních služeb EMServices Level 2 jsou tím nejlepším způsobem, jak zajistit provádění údržby řádně a včas, a to pro všechny skupiny strojů. Údržbu svého strojového parku nechte na nás, a vy se tak můžete plně soustředit na řízení své obchodní činnosti.