Kontaktujte nás

Zpětný odběr

ZPĚTNÝ ODBĚR NĚKTERÝCH VÝROBKŮ

(dle zákona 185/2001 sb. O odpadech a změně některých dalších zákonů)

 

Dle § 38 zákona 185/2001 sb. O odpadech je společnost Zeppelin CZ s.r.o. povinna zpětného odběru některých výrobků.


Tato povinnost se týká pneumatik, uvedených na trh na strojích (§ 38a).

Zpětný odběr je bezplatný. Provozní doba pro zpětný odběr je stejná jako provozní doba poboček.

Dle § 38b výše uvedeného zákona je společnost Zeppelin CZ s.r.o. řádně zapsána do „Seznamu povinných osob“. Zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik zde:

 

Sběrná místa jsou na těchto našich pobočkách - Praha, Hradec Králové, Ostrava-Muglinov, Brno, České Budějovice, Plzeň, Sokolov a Most.

Zajištění odběru a využití nebo odstranění olejů i pneumatik máme smluvně ošetřeno s firmou BEC odpady - smlouvu naleznete zde:

V případě, že bude mít více jak 10 ks malých pneumatik nebo více jak 2 ks velkých pneumatik, kontaktujte prosím přímo firmu BEC odpady vyplněním tohoto formuláře zde:
a zasláním na adresu uvedenou na tomto formuláři.