Kontaktujte nás

Záložní zdroj Zeppelin CZ v závodě YARA

Záložní zdroje v továrně ve Švédsku navrhli Češi

[11. října 2018, PRAHA] Projektanti Zeppelin CZ zajistili bezpečnost výroby kyseliny dusičné ve švédském Köpingu instalací záložních zdrojů pro případ výpadku elektrické energie. Nový závod norské společnosti YARA na výrobu kyseliny dusičné se po více než dvou letech blíží dokončení. Na projektu se významně podíleli i české společnosti. Generální dodávku této zakázky získala společnost Casale Project (dříve Chemoprojekt), která jako dodavatele záložního zdroje elektrického napájení zvolila Zeppelin CZ.


Kyselina dusičná je důležitou surovinou pro výrobu plastů, dusíkatých hnojiv či výbušnin. Závod je schopný v optimálním režimu produkovat až 685 tun kyseliny dusičné denně, což klade vysoké nároky na bezpečnost. Vzhledem k povaze výrobního procesu bylo nutné zajistit instalaci záložního zdroje napájení, který v případě výpadku elektrické energie spolehlivě nahradí napájení důležitých technologií a zaručí plynulé a bezpečné odstavení celého výrobního závodu kyseliny dusičné.


Celý systém záložního zdroje navrhli projektanti Zeppelin CZ s ohledem na integraci a potřeby závodu, přičemž se museli vypořádat s řadou překážek. Vzhledem k aplikaci v chemickém průmyslu byly kladeny vysoké požadavky nejen na kvalitu dodávky, ale i projektové dokumentace, rozsah testů a nadstan-dardních certifikací. Celé zařízení podléhá přísným švédským standardům a legislativě, která je přísnější než legislativa EU. „Velkým oříškem byla například výroba atypické dvouplášťové nádrže do rámu motor-generátoru a následná certifikace švédskou společnostní pod ministerstvem životního prostředí. Zákaz-ník si také osobně dohlédl na kvalitu výroby samotného soustrojí záložního zdroje ve výrobním závodě Cat v Severním Irsku.“ říká Jan Kerber z divize Energetické systémy Zeppelin CZ.


Realizace zakázky začala na jaře 2017 a byla úspěšně dokončena v září 2018 - Zeppelin CZ dodal záložní zdroj, jehož „srdcem“ je motorgenerátor Cat® 3412C o výkonu 900 kVA. Oproti původnímu zadání inves-tora, kdy měl být dodaný zdroj jednou za měsíc testován do odporových zátěží, kde se vyrobená energie maří ve ztrátové teplo, se dle návrhu Zeppelin CZ funkčnost celého systému testuje při zkoušce, ve kte-ré je motorgenerátor synchronizován k napájecí síti, do které následně dodává svůj nominální výkon. Tak se při zkoušce vyrobená energie využije v rámci elektrických spotřebičů připojených do této sítě a zároveň je testována funkčnost záložního zdroje v reálných podmínkách a plné zátěži. Do systému inte-grovaná řídící jednotka navíc zvládne v přesně definovaných situacích převzít kontrolu nad částmi elek-trických rozváděčů, které napájí kritickou technologii celého závodu.
V silné konkurenci dodavatelů záložních zdrojů uspěla společnost především díky odborným znalostem a schopnostem dodat komplexní řešení. To zahrnovalo mimo jiné znalost legislativy, komunikaci se zá-stupci společnosti Casale Project, investorem i s místními úřady.